زبان ها

دسترسی آسان

فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی(با ماشین) 53 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه مهرآباد (با ماشین) 10 کیلومتر
فاصله تا دانشگاه تهران  6.2 کیلومتر
فاصله تا دانشگاه امیرکبیر   1.3 کیلومتر
فاصله تا ایستگاه اتوبوس  200 متر
فاصله تا ایستگاه مترو  500 متر
فاصله تا بازار بزرگ تهران  5.6 کیلومتر
فاصله تا برج میلاد  10.2 کیلومتر
فاصله تا راه آهن تهران  7.7 کیلومتر
فاصله تا بیمارستان 10 کیلومتر
فاصله تا بانکهای مرکزی 800 متر